Powiedzieli o nas:

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem w projekt oraz zrozumieniem problematyki szkoleniowej pokazał, że zasługuje na uznanie i najwyższą ocenę.

- insp. mgr inż. Mirosław Potocki, Komendant Miejski Policji we Wrocławiu

Prowadzący zajęcia wykazali się szeroką wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Zarówno organizacja, jak i przebieg poszczególnych szkoleń spełniły nasze oczekiwania. Zajęcia prowadzone były w kompetentny, profesjonalny i przystępny sposób, w sympatycznej atmosferze, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy. Odpowiedni dobór kadry wykładowców to pełny sukces Firmy.

- mgr Bożena Barszcz, Zastępca Naczelnika Urzędu Celnego w Wałbrzychu

Szkolenia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie i zostały wysoko ocenione przez uczestników w ankietach ewaluacyjnych. Zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Osoby biorące udział w zajęciach prowadzonych przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, przyznały, iż zdobyta w czasie szkolenia wiedza będzie im bardzo przydatna w pracy zawodowej.

- ppłk mgr Krzysztof Wojdyło, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Strzelcach Opolskich

Wykwalifikowany zespół pracowników Instytutu na każdym etapie realizacji projektu wykazywał się doświadczeniem, fachowością oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby uczestników poszczególnych szkoleń. Profesjonalizm, zaangażowanie oraz elastyczność realizatorów projektu przyczyniła się wysokiego poziomu wykonania zadania.

- Zbigniew Słysz, Komendant Straży Miejskiej Wrocławia

Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby każda istotna informacja, po przekazaniu przez prowadzącego kurs, nie budziła wątpliwości ze strony zarówno merytorycznej, jak i praktycznej.

- Kamila Rusnak, Dział Kadr Envipro Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich dopasowane zostało do potrzeb urzędu, między innymi poprzez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną, odpowiednią bazę oraz sprawność organizacyjną, przez co uczestnicy szkolenia byli w pełni usatysfakcjonowani z efektów szkolenia.

- Antoni Duda, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu

Proces związany z organizacją i przebiegiem szkolenia został przeprowadzony z należytą starannością. Jednostka wykazała się dużą rzetelnością oraz terminowością w sporządzaniu dokumentacji związanej ze szkoleniem. Współpraca z pracownikami i kierownictwem Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie i dostosowane do potrzeb rynku pracy.

- Leokadia Czarny, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie

Kursy zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, a trenerzy prowadzący zajęcia wykazali się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem. Forma prowadzenia zajęć była ciekawa, a zajęcia praktyczne ułatwiły przyswajanie nowych wiadomości. Kursy odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej nauce.

- mgr Agnieszka Wilczek, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie

Szkolenia zostały wykonane należycie i terminowo. Wykładowcy wykazali się dobrym przygotowaniem merytorycznym, dużą wiedzą i kreatywnością. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich dał się poznać, jako zespół posiadający duże doświadczenie w obszarze usług szkoleniowych.

- Iwona Rudnicka-Hrynyszyn, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu w trakcie współpracy wykazał się profesjonalizmem pod względem organizacyjnym, kompleksowym zakresem usług, jak i fachowym przygotowaniem kadry merytorycznej szkoleniowców. Działania były prowadzone zgodnie z umową i wcześniej ustalonym harmonogramem. Bardzo dobry kontakt z przedstawicielami firmy umożliwił uwzględnienie wszystkich uwag zgłaszanych w czasie realizacji projektu, co pozwoliło na uzyskanie zamierzonego efektu. Ponadto sami uczestnicy projektu wysoko ocenili prowadzących, podkreślając ich profesjonalizm oraz właściwe podejście do osób biorących w nim udział.

- mgr Renata Nachtygal, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich rekomenduje firmę Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jako wiarygodnego, profesjonalnego i godnego polecenia partnera, świadczącego wysokiej jakości usługi szkoleniowe.

- Roman Kus, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Szkolenie zostało dobrze przygotowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób. Firma wykazała się dużym zaangażowaniem i elastycznością, dostosowując program szkolenia i jego przebieg do potrzeb i możliwości uczestników. Beneficjenci podkreślali miłą i przyjazną atmosferę panującą podczas szkolenia, która sprzyjała nauce. Praktyczny i interaktywny charakter szkolenia przyczynił się do lepszego przyswojenia wiedzy.

- Rafał Lasak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Opolski Oddział Regionalny

Bardzo wysoko oceniam zakres merytoryczny przeprowadzonych kursów, jak i przygotowanie dydaktyczne osób je prowadzących. Na uwagę zasługuje również strona organizacyjna, którą cechował profesjonalizm i gotowość służenia pomocą. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z Opola jest profesjonalną i doświadczoną firmą szkoleniowo-konsultingową, którą mogę zarekomendować jako solidnego i wiarygodnego partnera.

- mjr mgr Marek Kłoczaniuk, Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku

Usługa została przeprowadzona z należytą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym. Wysoko oceniamy dobór kadry szkoleniowej. Szkolenia w formie intensywnych zajęć warsztatowych pozwoliły na zaangażowanie i aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra organizacja szkolenia.

- insp. Andrzej Łuczyszyn, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Zadowolenie uczestników i ich pozytywne opinie po zakończeniu szkolenia, a także elastyczność, otwartość i gotowość współpracy firmy szkoleniowej pozwalają polecić Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich z Opola jako pomocnego i zaangażowanego partnera.

- mgr Krzysztof Soberka, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku

Sposób wykonania zadania określamy jako wysoce profesjonalny. W opinii uczestników kursu – uczniów szkoły, szkolenie spełniło całkowicie ich oczekiwania. Wiedzę, a co szczególnie ważne, umiejętności praktyczne, które zdobyli oceniają jako bardzo przydatne. Równie wysoko oceniają profesjonalizm, komunikatywność i metody prowadzenia zajęć przez wykładowców. Pozwala nam to zarekomendować Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich jako solidnego i profesjonalnego wykonawcę szkoleń.

- mgr Henryk Tomiczek, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie

Do szkolenia zaangażowana została wykwalifikowana kadra specjalistów. Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi, środków audiowizualnych, materiałów dydaktycznych wpłynęło na jakość szkolenia. Wysoka jakość szkolenia po raz kolejny potwierdzona została wysokimi notami w ankietach poszkoleniowych.

- Jolanta Sado, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Uczestnicy kursu pozytywnie wypowiadali się na temat organizacji kursu i jego przebiegu, byli bardzo zadowoleni z jego efektów i uzyskanych umiejętności. Z przyjemnością rekomendujemy Firmę Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu, jako solidnego, rzetelnego partnera do współpracy.

- Andrzej Spór, Wicestarosta Namysłowski