Standardy usług i ich potwierdzona jakość

Szanowni Klienci,
z przyjemnością informujemy, iż Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu otrzymał WYRÓŻNIENIE w XII edycji Konkursy Opolskiej Nagrody Jakości w 2015 roku.

Celem konkursu „Opolska Nagroda Jakości” jest promocja projakościowych działań dokonywanych w podmiotach gospodarczych oraz w organizacjach prowadzących działalność publiczną lub edukacyjną na terenie województwa opolskiego. Konkurs organizowany jest przez Opolską Izbę Gospodarczą. Patronat nad konkursem sprawuje Wojewoda Opolski i Marszałek Województwa Opolskiego.

Nagroda jest potwierdzeniem, iż firma wdraża projakościowe działania ukierunkowane na spełnienie oczekiwań klientów, pracowników i otoczenia.

Nadmieniamy, iż od roku 2010 Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich wdrożył i stosuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009 w następującym zakresie: Świadczenie pozaszkolnych form edukacyjnych, BHP, badań i analiz rynku pracy oraz w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.