Operator wózków jezdniowych

Kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną
obsługą - wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS?

Dla wszystkich osób, które chcą zdobyć uprawnienia do kierowania wózkami z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).


WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • Ukończone 18 lat
 • Świadectwo lekarskie wystawione przez uprawnionego lekarza

PODSTAWA PRAWNA:

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą – wymianą butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, na podstawie programu zarejestrowanego w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Mysłowicach pod numerem 2049/V/2010, B/777/V/2010, U/785/V/2010. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm).


PROGRAM SZKOLENIA – KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
LP. TEMATYKA SZKOLENIA LICZBA GODZIN TEORII LICZBA GODZIN ĆWICZEŃ
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych. 4 -
2. Budowa wózka. 8 -
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami. 8 -
4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami. 8 -
5. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 4 -
6. Wiadomości z zakresu BHP. 8 -
7. Praktyczna nauka jazdy. - 15
8. Wiadomości o dozorze technicznym. 4 -
RAZEM 44 15

PROGRAM SZKOLENIA – BEZPIECZNA OBSŁUGA – WYMIANA BUTLI
LP. TEMATYKA SZKOLENIA LICZBA GODZIN
1. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli. 2
2. Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne. 0,5
3. Próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka pod nadzorem instruktora. 0,5
4. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora. 4
5. Omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę. 1

JAKI RODZAJ UPRAWNIEŃ OTRZYMUJĄ UCZESTNICY KURSU?

Osoby, które przystąpią do egzaminu wewnętrznego i uzyskają pozytywny wynik w części teoretycznej i praktycznej otrzymają:


 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych wydane na podstawie § 18 ust. 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), (opłata w cenie kursu).
 2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowej wydane na podstawie § 18 ust. 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), (opłata w cenie kursu).
 3. Imienne zezwolenie ze zdjęciem do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wystawiane przez pracodawcę na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 i 2, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy, który wystawił zezwolenie (opłata w cenie kursu).

Osoby, które przystąpią do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego i uzyskają pozytywny wynik w części teoretycznej i praktycznej otrzymają:


 1. Zaświadczenie kwalifikacyjne II WJO wystawione przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, uprawniające do obsługi wózków jezdniowych, ważne na czas nieoznaczony na terenie całego kraju.
 2. Zaświadczenie kwalifikacyjne II WJO wystawione przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, uprawniające do obsługi wózków jezdniowych, ważne na czas nieoznaczony na terenie Unii Europejskiej.

Uwaga:
Koszt egzaminu zewnętrznego według aktualnego cennika Urzędu Dozoru Technicznego.
(na dzień 1 marca 2015 - 152,00 zł)


CENA KURSU:

Cena kursu już od 320,00zł. Zniżki dla grup od 3 osób.


ŚWIADCZENIA W CENIE KURSU:

 • Udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
 • Podręcznik (na własność uczestnika),
 • Opłata za egzamin wewnętrzny,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz imienne zezwolenie,
 • Serwis kawowy.

MIEJSCE SZKOLENIA:

 • miejsce zajęć teoretycznych: Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 26/2
 • miejsce zajęć praktycznych: poligon szkoleniowy, ul. Gosławicka 2, Opole, lub
 • inne miejsce wskazane przez Zamawiającego kurs - dla grup zamkniętych.

Zgłoszenia

tel.: 695 738 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
osobiście: ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole

Wskazówki dojazdu dostępne w zakładce Kontakt »