it-ikonaObsługa komputera

Kursy i szkolenia dostępne w dziale Obsługa komputera:


OBSŁUGA MS WORD – POZIOM PODSTAWOWY

Cel szkolenia: Szkolenie Word Podstawowy przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się sprawnego tworzenia dokumentów tekstowych. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę jak sprawnie posługiwać się programem, aby tworzyć przejrzyste dokumenty.


Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM MS WORD Interfejs programu. Pasek szybkiego dostępu. Skróty przydatne w użytkowaniu programu. Zarządzanie dokumentami. Tworzenie dokumentów na podstawie gotowych szablonów.
EDYCJA I FORMATOWANIE TEKSTU Zaznaczanie tekstu. Kopiowanie, wycinanie, przenoszenie i wklejanie tekstu. Praca z czcionką – zmiana wielkości, koloru, kroju czcionki. Formatowanie dużych obszarów tekstu przy użyciu narzędzi dostępnych w programie.
FORMATOWANIE AKAPITÓW Interlinia i odstępy pomiędzy akapitami. Wcięcia akapitowe. Wyrównywanie tekstu. Tabulatory. Punktowanie i numerowanie. Pisanie tekstu w kolumnach.
TABELE W PROGRAMIE WORD Tworzenie tabeli. Formatowanie tabeli przy użyciu dostępnych styli. Scalanie i wyrównywanie komórek. Wprowadzanie danych to tabeli.
KSZTAŁTY I OBRAZY Wstawianie i formatowanie obrazu. Obiekty ClipArt i SmartArt. Kształty – wstawianie i formatowanie.
KOPERTY I ETYKIETY Wybór właściwego formatu koperty. Adresowanie. Tworzenie etykiet.
ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE Trening nabytych umiejętności.

Cena od: 190,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 350,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA MS WORD – POZIOM ZAAWANSOWANY

Cel szkolenia: Szkolenie stanowi kontynuację szkolenia Word Podstawowy. Szkolenie to jest polecane osobom wykorzystującym program Microsoft Word w codziennej pracy do tworzenia obszernych dokumentów. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę niezbędną do skrócenie czasu pracy nad dokumentami.


Czas trwania szkolenia: 18 godzin dydaktycznych

PRACA Z DUŻYMI DOKUMENTAMI Marginesy. Podział dokumentu na sekcje. Nagłówek i stopka. Tworzenie spisu treści, rysunków i tabel. Tworzenie strony tytułowej. Przypisy dolne i końcowe. Hiperłącza.
STYLE W DOKUMENTACH Stosowanie styli. Modyfikowanie istniejących stylów i tworzenie własnych. Style w tabelach i spisach treści.
TABELE Autoformatowanie tabeli. Sortowanie danych w tabeli. Powtarzanie wiersza nagłówka. Konwertowanie tabeli na tekst i odwrotnie. Excel w Wordzie.
KORESPONDENCJA SERYJNA Adresowanie kopert i etykiet. Reguła jeśli…to…inaczej….
PRACA GRUPOWA Komentarze. Śledzenie zmian. Porównywanie dokumentów.
PISOWNIA I DOSTOSOWANIE PROGRAMU Sprawdzanie pisowni i gramatyki. Autokorekta. Pasek narzędzi szybki dostęp.
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE Trening nabytych umiejętności.

Cena od: 190,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 350,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA MS EXCEL – POZIOM PODSTAWOWY

Cel szkolenia: Zajęcia przygotowane dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z programem i chcą zdobyć solidne podstawy do dalszej pracy. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej stosowane funkcje programu.


Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM Pasek narzędzi. Wprowadzanie danych – różnice pomiędzy wprowadzonym tekstem a liczbami. Przeciąganie, kopiowanie i przenoszenie komórek. Obramowania. Scalanie, zwijanie i formatowanie komórek.
FORMUŁY OBLICZENIOWE Funkcje SUMA, ILOCZYN, ŚREDNIA, MAX, MIN
FORMATOWANIE LICZB Formatowanie liczb przy użyciu narzędzi MS Excel
SORTOWANIE I FILTROWANIE DANYCH Sortowanie danych. Filtrowanie danych. Filtry tekstu i liczb. Filtrowanie zaawansowanie.
WYKRESY Tworzenie prostych wykresów na podstawie danych.
ĆWICZENIA Trening nabytych umiejętności.

Cena od: 190,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 350,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA MS EXCEL – POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Cel szkolenia: Szkolenie stanowi kontynuacje szkolenia Excel Podstawowy. Jest przeznaczone dla osób, które znają już podstawy obsługi programu Excel. Podczas kursu przedstawiany jest przegląd najistotniejszych funkcji Excela, a także narzędzi pozwalających na bardziej efektywną pracę z programem.


Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

FUNKCJE W PROGRAMIE EXCEL Przypomnienie podstawowych funkcji. Funkcje SUMA JEŻELI, LICZ JEŻELI. Funkcje statystyczne. Funkcja logiczna JEŻELI. Funkcje logiczne JEŻELI, ORAZ, LUB. Funkcje daty i czasu. Funkcje tekstowe.
FORMATOWANIE WARUNKOWE Reguły formatowania, zestawy ikon, paski danych, skale kolorów. Reguły formatowania warunkowego.
PRACA Z WYKRESAMI Wykres kolumnowy. Wykres kombinowany seryjny. Wykresy kołowe. Formatowanie wykresów i obszaru kreślenia.
PREZENTACJA DANYCH Sumy częściowe. Blokowanie okna. Drukowanie arkuszy.
OCHRONA ARKUSZA I SKOROSZYTU Włączanie i wyłączanie ochrony. Ustawienie bezpiecznego hasła.
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE Trening nabytych umiejętności

Cena od: 150,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 210,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA MS EXCEL – POZIOM ZAAWANSOWANY

Cel szkolenia: Podczas szkolenia wykorzystywane są narzędzia operujące na dużych bazach danych. Uczestnik szkolenia nauczy się jak sprawnie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami Excela, które znacznie przyspieszą i zautomatyzują jego prace z programem.


Czas trwania szkolenia: 18 godzin dydaktycznych.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE W PROGRAMIE EXCEL Funkcje tekstowe, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, ZNAJDŹ. Funkcje WYSZUKAJ POZIOMO, WYSZUKAJ PIONOWO. Funkcje bazodanowe i tablicowe.
ZAAWANSOWANE FORMATOWANIE KOMÓREK Formatowanie warunkowe. Niestandardowe formaty komórek.
TABELE I WYKRESY PRZESTAWNE Budowanie tabeli. Przestawianie wierszy i kolumn. Wstawianie pól i formuł obliczeniowych do tabeli.
SOLVER Tworzenie scenariuszy rozwiązań problemu. Wprowadzanie ograniczeń. Poszukiwanie optymalnego wyniku.
ĆWICZENIA SPRAWDZAJACE Trening umiejętności.

Cena od: 190,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 380,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA MS POWERPOINT

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności codziennego wykorzystywania programu do tworzenia prezentacji. Uczestnik szkolenia nauczy się zasad tworzenia poprawnych prezentacji multimedialnych i wykorzystywania ich podczas wystąpień.


Czas trwania szkolenia: 24 godziny dydaktyczne.

PIERWSZE KROKI Z PROGRAMEM Interfejs. Dostosowanie paska narzędzi szybki dostęp i wstążki.
TWORZENIE NOWEJ PREZENTACJI Dodawanie slajdów. Formatowanie tła. Dodawanie tekstu. Narzędzia tekstowe. Dodawanie grafiki i kształtów. Kolejność na slajdzie. Stopka slajdu.
WSTAWIANIE I MODYFIKACJA OBIEKTÓW Wstawianie i formatowanie tabeli. Ręczne rysowanie tabeli na slajdzie. Excel w PowerPoint. Wstawianie i formatowanie wykresu. SmartArt. Diagramy. Równania i symbole.
ANIMACJA I PRZEJŚCIA Przejścia. Animacje. Animacje niestandardowe. Opcje i ustawienia animacji.
HIPERŁĄCZA Wstawianie hiperłącza do strony www, innego dokumentu lub miejsca w bieżącej prezentacji.
FILMY I DŹWIEKI Pliki wideo. Podkład muzyczny w prezentacji.
POKAZ SLAJDÓW I ZAPISYWANIE PREZENTACJI Pokaz slajdów. Zapis prezentacji. Typy plików prezentacji. Zabezpieczanie hasłem.
WZORCE I WYDRUK PREZENTACJI Wzorzec slajdów i jego wykorzystanie. Animacja na wzorcu. Wzorce notatek i materiałów informacyjnych. Drukowanie.
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE Trening umiejętności.

Cena od: 160,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 350,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


OBSŁUGA KOMPUTEROWEGO PROGRAMU SPRZEDAŻOWO-MAGAZYNOWEGO

Cel szkolenia: uzyskanie praktycznych umiejętności posługiwania się programem komputerowym służącym do obsługi sprzedaży i magazynu.


Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych.

WPROWADZENIE DO OBSŁUGI PROGRAMU Omówienie interfejsu programu. Zakres funkcjonalny programu. Podstawowa konfiguracja programu.
PRACA Z KARTOTEKAMI Kontrahenci. Artykuły i usługi. Dodawanie kartotek towarowych oraz kontrahentów. Kursy walut.
OBSŁUGA DOKUMENTÓW W SYSTEMIE Dokumenty magazynowe. Przyjęcia, wydania, rozchody i przychody. Dokumenty handlowe: faktury, korekty, zwroty. Dokumenty rozrachunkowe.
EWIDENCJA ZAKUPU, SPRZEDAŻY, OBROTU MAGAZYNOWEGO Wprowadzanie i modyfikacja dokumentów magazynowych i handlowych. Wyszukiwanie, sortowanie i filtrowanie dokumentów.
PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWIEŃ Controlling i raportowanie. Zestawienie obrotów. Analizy zakupów, sprzedaży, zysków. Analizy rozrachunków.

Cena od: 250,00 zł / osoba dla szkolenia grupowego i 450,00 zł / osoba dla szkolenia indywidualnego.


Dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji: po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 poz. 622).


Nabór na szkolenie: zgłoszenia na szkolenie i jego realizacja odbywa się w trybie ciągłym. Zadzwoń, umów się i przyjdź na szkolenie.


Zgłoszenia

tel.: 695 738 610
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
osobiście: ul. Powstańców Śląskich 26/2, 45-087 Opole

Wskazówki dojazdu dostępne w zakładce Kontakt »